Bohemia after the Battle of White Mountain, Part 1

Dílo francouzského historika mělo zásadní vliv na české historické povědomí. Navazuje na Palackého syntézu dějin ukončenou rokem 1526 a historické děje popisuje až do závěru 19. století. Českému čtenáři bylo zpřístupněno překladem Jindřicha Vančury, který změnil originální text četnými doplňky a vynechávkami tak, aby posloužil jako chybějící, odborný argument pro Masarykovu filosofickou konstrukci českých dějin. Podle ní hodnoty vytvořené husitstvím a bratrskou reformací sehrály po období „temna“ klíčovou roli v počátcích národního probuzení.

Subject: The 19th Century in Us
Author: Denis, Ernest
Title: Bohemia after the Battle of White Mountain, Part 1
Date: 1904
Place of publication: Prague
Publisher: Bursík a Kohout
Origin: acquired in 1967
Licence: Free license

Other exhibits from the chapter

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Deny all
Show details
Allow all